4 września 2020

Rządowy  program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zmiana terminu składania wniosków

KURATORIUM OŚWIATY
       W RZESZOWIE

Rzeszów, 2020-09-04

ZBF.3122.30.6.2020

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ponownie przypomina o możliwości pomocy  dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych, w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w Uchwale Nr 50/2019 Rady Ministrów z 6 czerwca 2019 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach  2019-2021 (Dz. U. z 2019, poz. 1075)

 Jednocześnie informuję, że w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 roku, znak: DWKI-WWR.4015.6.2020.KK, ostateczny termin przekazania danych do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie to 22 września 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Kuratorium).

Związane jest to z koniecznością przekazania Ministrowi Edukacji Narodowej zbiorczych danych z terenu województwa podkarpackiego w terminie do 23 września 2020 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter