24 grudnia 2020

Stypendia i zasiłki szkolne – rozliczenie za 2020 roku

Rzeszów, 2020-12-23

ZBF.3122.1.9.2020

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji udzielonych w 2020 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przedłożyć do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

   Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji, zgodnie z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

   Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

   W pola zaznaczone na druku kolorem wprowadzono formuły – wypełnią się automatycznie.

     PODKARPACKI
 KURATOR OŚWIATY

  Małgorzata Rauch

Załącznik – plik  MS Excel

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter