7 lutego 2020

Weryfikacja wysokości dotacji na stypendia i zasiłki losowe na okres styczeń – czerwiec 2020

Rzeszów, 2020-02-07

ZBF.3122.1.1.2020

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r., znak: DWKI WWR.419.3.2020.JB, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17), gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania.

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu do KO).

Załączniki

Stypendia i zasiłki szkolne ...
Data: 2020-02-07, rozmiar: 53 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter