9 lipca 2020

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla osób niepełnosprawnych

Rzeszów, 2020-07-09

ZBF.3122.34.2.2020

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Uprzejmie informuję, że trwają przygotowania do realizacji “Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022”.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie danych dotyczących występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

       Stanisław Fundakowski
          Wicekurator Oświaty

Tabela potrzeb – gmina

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter