8 grudnia 2020

Do JST – rozliczenie dotacji – zasiłki losowe

Rzeszów, 2020-12-08

ZBF.3122.30.9.2020

 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku przeznaczonej na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-21.

Informację należy sporządzić na załączonym druku i przekazać do Kuratorium do  18 grudnia 2020 roku (data wpływu do Kuratorium Oświaty).

Jednocześnie wyjaśniamy, że sprawozdanie składają wyłącznie te Gminy, które otrzymały w 2020 roku dofinansowanie ww. zadania.

 

 

Załączniki

Załącznik - zasiłki losowe - rozliczenie
Data: 2020-12-08, rozmiar: 36 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter