22 czerwca 2023

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

ZBF.3145.18.2023.AK

 

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2023 roku, znak: DSKKZ-WKPiE.4212.53.2023.AP zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w podziale na lata 2024 – 2027 według załączonego wzoru.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 122 ust.2a ustawy – Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w części II prognozy, która określa zawody szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy.

Z uwagi na bardzo krótki termin przygotowania informacji zbiorczej, wypełnione  tabele proszę przesłać na adres e-mail: akrupa@ko.rzeszow.pl w terminie do dnia 30 czerwca br., a następnie potwierdzić w formie tradycyjnej (lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym).

Jednocześnie informuję, że należy przekazać również informację negatywną (brak potrzeb).

wz. PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki

Prognoza 2024 2027 - plik MS Word
Data: 2023-06-23, rozmiar: 16 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter