16 października 2023

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

ZBF.3145.40.2023.AK

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2023 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 20 października 2023 roku.

W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2023 roku.

Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2023 roku i przekazać na adres mailowy: akrupa@ko.rzeszow.pl. Wymagana jest też wersja papierowa.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter