1 kwietnia 2022

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2022-04-01

ZBF.3145.10.2022.AK

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z przygotowaniem porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2022 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania proszę o wydrukowanie dwóch egzemplarzy załączonego wzoru porozumienia i po podpisaniu przesłanie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Dotyczy wszystkich gmin, które starają się o przekazanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku.

    PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter