13 października 2021

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2021-10 -13

ZBF.3145.40.2021.AK

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2021 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 22 października 2021 roku.

W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2021 roku. Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2021 roku i przekazać na adres mailowy: akrupa@ko.rzeszow.pl lub faksem na numer: 17 867-19-54. Wymagana jest też wersja papierowa.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

   Podkarpacki
Kurator Oświaty
                                                                                                                                         

Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter