2 grudnia 2021

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

Rzeszów, 2021-12-02

ZBF.3145.62.2021.AK

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku ze zbliżającym się końcem roku proszę o składanie wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

Ostateczny termin składania wniosków w Kuratorium Oświaty ustala się na 20 grudnia 2021 roku (data wpływu do Kuratorium Oświaty).

Proszę również o rozliczenie przydzielonych środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy zgodnie z § 3 zawartego Porozumienia.

Termin rozliczenia otrzymanych środków upływa z dniem 7 stycznia 2022 roku. Wzór rozliczenia w załączeniu.

Dotyczy wszystkich gmin, które otrzymały, bądź otrzymają przyznane środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Załączniki

zał.-nr-3-do-porozumienia-rozliczenie
Data: 2021-12-02, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter