12 kwietnia 2021

Dotacja podręcznikowa – wnioski o udzielenie dotacji

                                                         Rzeszów 2021-04-12

ZBF.3122.21.1.2021                                                          

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

 

            Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że 30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.  (Dz. U. z 2021r. poz. 577).

Informujemy, że zgodnie z ww. rozporządzeniem, pierwszy termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej rozpoczyna się 15 kwietnia 2021r..

Przypominamy że wszystkie kwoty zawarte we wzorach wniosków, są kwotami maksymalnymi. Oznacza to, że w przypadku posiadania wiedzy o niższych kosztach zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, mają Państwo prawo wnioskować o kwoty mniejsze (dostosowane do rzeczywistych potrzeb).

Ponadto informujemy, że składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji szkoły powinny podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w postaci:

  • papierowej i elektronicznej ( na adres mdrzal@ko.rzeszow.pl ) albo
  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Dodatkowych informacji udziela Pani Mariola Drzał – starszy inspektor Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 11.

W załączeniu wzory wniosków.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch     

Załączniki

podręczniki - załącznik nr 1
Data: 2021-04-21, rozmiar: 20 KB
podręczniki - załącznik nr 2
Data: 2021-04-21, rozmiar: 24 KB
podręczniki - załącznik nr 4
Data: 2021-04-21, rozmiar: 22 KB
podręczniki - załącznik nr 5
Data: 2021-04-21, rozmiar: 25 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter