4 lutego 2021

Dotacja „przedszkolna” 2021

Rzeszów, 2021-02-04

ZBF.3122.22.1.2021

 

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

 

            W związku z koniecznością uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104 – Przedszkola
80105 – Przedszkola specjalne
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do dnia  10 lutego 2021 roku (data wpływu do Kuratorium).

Wydruk powinien zawierać jedynie dane dotyczące Państwa JST oraz właściwe podpisy osób upoważnionych do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego waz z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić informacji nt. przedłożonych danych.

Jednocześnie, ze względu na krótki termin przekazania informacji, informuję, że wstępnie można dane przekazać na adres e-mail: abaran@ko.rzeszow.pl, a następnie wysłać pismo drogą tradycyjną, po wcześniejszym sprawdzeniu, czy dane wysłane pocztą elektroniczną są takie same jak na wydruku.

Informacje wysłane e-PUAP nie wymagają późniejszego potwierdzenia w drodze tradycyjnej, pod warunkiem, że zostały potwierdzone podpisem kwalifikowanym.

Podkarpacki Kurator Oświaty
        Małgorzata Rauch

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2021-02-04, rozmiar: 25 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter