22 grudnia 2021

Dotyczy sprawozdań z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w roku budżetowym 2021

Rzeszów, 2021-12- 22

WiJ .531.1.421.2021.DSE                                                                           

Szanowni Państwo,
Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego/szkoły/biblioteki pedagogiczne w województwie podkarpackim

Uprzejmie przypominam,  że zgodnie z zawartą umową, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które w 2021 roku  otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia 2022 r.

W celu uzupełnienia i wygenerowania sprawozdania końcowego z realizacji programu dla organu prowadzącego szkołę należy wejść na stronę i wypełnić formularze sprawozdania:

https://ko.rzeszow.pl/app/nprc/sprawozdanie_formularz1 (dotyczy rozliczenia wsparcia finansowego w 2021 r.),

https://ko.rzeszow.pl/app/nprc/sprawozdanie_formularz2 (dotyczy sprawozdania z Kierunku interwencji 3.1),

https://ko.rzeszow.pl/app/nprc/sprawozdanie_formularz3 (dotyczy sprawozdania z Kierunku interwencji 3.2).

Wydrukowane, podpisane i opieczętowane formularze sprawozdania należy wysłać również drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2021 r.

Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego powinno zostać sporządzone przez organ prowadzący na formularzu, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w terminie do 15 stycznia 2022 roku. Do sprawozdania należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów księgowych, potwierdzających dokonanie zakupów w ramach Programu.

W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt:
– w sprawach merytorycznych prosimy o kontakt na adres mailowy: deckhardt@ko.rzeszow.pl.
– w razie pojawienia się problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do umowy (wzór sprawozdania finansowego)

Ponadto informuję, że została uruchomiona strona internetowa http://www.nprcz.pl/ poświęcona Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa, na której będą publikowane najważniejsze informacje dotyczące programu i jego realizacji.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter