24 września 2021

Informacja dot. zabezpieczenia dla dzieci miejsc w przedszkolach

Rzeszów, 2021-09-24

ZBF.3122.2.8.2021

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   Na podstawie §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425), Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, do dnia 15 października 2021 roku informacji zawierającej liczbę dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września 2021 r.

   W przypadku zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom prosimy również o informację w formie pisemnej.

   PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter