19 grudnia 2019

Informacje dotyczące rozliczenia dotacji podręcznikowej

Rzeszów 2019-12-19

ZBF.3122.47.2019

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

 

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2019 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie rozliczenia oraz udzielenie informacji dodatkowej, dotyczącej wykorzystania 1% na obsługę zadania, na platformie internetowej.

Jednocześnie przypominamy, że rozliczenia wykorzystania dotacji celowej oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2020 roku. na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

Informacja dotycząca złożenia rozliczenia w formie elektronicznej:

W celu uzupełnienia rozliczenia należy zalogować się na stronie www.ko.rzeszow.pl/app/rsio (loginy i hasła można uzyskać za pomocą strony internetowej www.ko.rzeszow.pl/app/rsio/przypomnij_haslo).

Wypełnione zestawienie należy wysłać elektronicznie poprzez platformę, wydrukować, podpisać, opieczętować, a następnie dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (istnieje możliwość dostarczenia dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

W zakresie formalnym i rachunkowym informacji udziela Pani Mariola Drzał – inspektor Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 11.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter