25 lutego 2022

Monitorowanie planowania realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie

Zgodnie z przepisami § 10o ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 339), od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. w publicznych i niepublicznych:

  • szkołach podstawowych,
  • szkołach ponadpodstawowych,
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

– mogą być organizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji do dnia 28-02-2022 w systemie RSIO o liczbie szkół, które zadeklarowały chęć realizacji ww. zajęć i o liczbie planowanych do realizacji godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych. Dodatkowo, prosimy o przekazanie informacji dotyczących wskazywanych przez szkoły powodów nieubiegania się o dodatkowe środki.

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/139

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter