14 lutego 2022

Monitorowanie z zakresu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Rzeszów, 2022-02-14

WiJ.531.1.2. 2022.DSE                                                                    

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

 

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 uprzejmie proszę organy prowadzące, które uzyskały wsparcie w 2021 r., o wypełnienie tabel monitoringowych w terminie do 18 lutego 2022 r.:

W celu uzupełnienia tabel monitorowania należy wejść na stronę:

dla placówek wychowania przedszkolnego  Kierunek interwencji 3.1.

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/135

dla szkół/bibliotek pedagogicznych – Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/136

Dane wpisujemy w poszczególne tabele dla każdej placówki osobno. Tabele wypełnia organ prowadzący w porozumieniu z beneficjentem docelowym (placówka wychowania przedszkolnego, szkoła, biblioteka pedagogiczna).

Pomocą w wypełnianiu tabel monitoringowych służą załączone instrukcje oraz definicje wskaźników.

Instrukcja wypełnienia​_Tabele monitoringowe​_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1

Instrukcja wypełnienia​_Tabele monitoringowe​_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 

Tabele monitoringowe​_definicje wskaźników

Klauzule informacyjne prosimy przesyłać na adres nprc@ko.rzeszow.pl

W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt:

– w sprawach merytorycznych prosimy o kontakt na adres mailowy: deckhardt@ko.rzeszow.pl

– w razie pojawienia się problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl

 

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter