26 października 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – nabór wniosków na 2023 rok

Rzeszów, 2022-10-25

ERA.531.1.2022.LW                                                                       

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne z terenu województwa podkarpackiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o terminie składania wniosków na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z załącznikiem (Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia) do dnia 20 listopada 2022 r.

Konieczne jest uzupełnienie zestawienia finansowego dostępnego po zalogowaniu się do systemu RSIO (www.ko.rzeszow.pl/app/rsio) w menu Programy Rządowe → Formularz.

Po wypełnieniu danych przedszkola/szkoły/biblioteki wnioskujących o dofinansowanie należy dodać szkołę do zestawienia.

Po wypełnieniu zestawienia (obejmującego wszystkie przedszkola/szkoły/biblioteki wnioskujące o dofinansowanie) proszę wygenerować plik PDF, następnie go wydrukować, podpisać, opieczętować, dołączyć do Wniosku organu prowadzącego przedszkole/szkołę/bibliotekę pedagogiczną, i dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikiem należy składać:

  • osobiście w godz. 8.00 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (pok.113a), z dopiskiem na kopercie:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.
  • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres:  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Kontakt:

– w sprawach merytorycznych:

Pani Lucyna Winiarska, tel. 17 867 11 67  (e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl)

Pani Marta Mazur; tel. 17 867 11 25  (e-mail: mmazur@ko.rzeszow.pl)

– w sprawach informatycznych:

Pan Piotr Prajzner, tel. 17 867 11 46  (e-mail: pprajzner@ko.rzeszow.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego/szkołę/bibliotekę pedagogiczną.

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter