16 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – nabór wniosków

Rzeszów, 2021-09-16

WiJ.531.1.8.2021                                                                                  

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne z terenu województwa podkarpackiego

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zgodnie z rozporządzeniem, organy prowadzące mogą składać wnioski do wojewodów
do 20 września (poniedziałek).

Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok.

Nabór wniosków na 2022 rok będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Informacja dla organu prowadzącego dotycząca złożenia załącznika do wniosku.

Należy wejść na stronę https://ko.rzeszow.pl/app/nprc/formularz

Po wypełnieniu danych przedszkola/szkoły/biblioteki wnioskujących o dofinansowanie należy dodać szkołę do zestawienia.

Po wypełnieniu zestawienia (obejmującego wszystkie przedszkola/szkoły/biblioteki wnioskujące o dofinansowanie) proszę wygenerować  plik PDF, następnie go wydrukować, podpisać, opieczętować i dołączyć do Wniosku organu prowadzącego przedszkole/szkołę/bibliotekę pedagogiczną, i dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dodatkowo prosimy o przesłanie zestawienia za pomocą przycisku E-mail.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Wnioski w FORMIE PAPIEROWEJ wraz z zestawieniem finansowym można składać:

  • osobiście w godz. 8.00 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
    przy ul. Grunwaldzkiej 15, z dopiskiem na kopercie:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”
  • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres:  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Pliki do pobrania:

Wniosek organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego/szkołę/bibliotekę pedagogiczną


W związku z pytaniami organów prowadzących dotyczącymi kolumny Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) w załączniku do wniosku organu prowadzącego, poniżej zamieszczono link do strony, na której (w załącznikach) wylistowano gminy zagrożone marginalizacją i miasta tracące funkcje.
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter