19 listopada 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie z realizacji

Rzeszów, 2019-11-19

WiJ .531.1.13.2019 

Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły
w województwie podkarpackim

 

Dotyczy sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku budżetowym 2019 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące do 20 listopada 2018).

 

W związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, przypominam o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2020 r. sprawozdania z realizacji programu za rok 2019.

Organy prowadzące szkoły/biblioteki pedagogiczne przesyłają sprawozdanie końcowe z realizacji Programu oraz sprawozdanie finansowe (§15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych).

W celu uzupełnienia i wygenerowania sprawozdania końcowego z realizacji programu dla organu prowadzącego:

– szkołę – należy wejść na stronę:
http://ko.rzeszow.pl/app/rsio/nprc_formularz_sprawozdanie_szk

– bibliotekę pedagogiczną – należy wejść na stronę:
http://ko.rzeszow.pl/app/rsio/nprc_formularz_sprawozdanie_biblioteka

 

Wygenerowane sprawozdanie należy wydrukować oraz przesłać elektronicznie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za pomocą przycisku E-mail. Wydrukowane, podpisane i opieczętowane sprawozdanie należy wysłać również drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego powinno zostać sporządzone przez organ prowadzący na formularzu, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w terminie do 15 stycznia 2020 roku. Do sprawozdania należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów księgowych, potwierdzających dokonanie zakupów
w ramach Programu.

W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt:

– w sprawach merytorycznych prosimy o kontakt na adres mailowy: deckhardt@ko.rzeszow.pl.

– w sprawach związanych ze sprawozdaniem finansowym prosimy o kontakt na adres mailowy: mdrzal@ko.rzeszow.pl.

– w razie pojawienia się problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter