12 stycznia 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie z realizacji za rok 2020

Rzeszów, 2020-11-09

WiJ .531.1.12.2020

 

Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły
w województwie podkarpackim

 

Dotyczy sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku budżetowym 2020 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące
do 6 grudnia 2019).

W związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, przypominam o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2021 r. sprawozdania z realizacji programu za rok 2020.

Organy prowadzące szkoły/biblioteki pedagogiczne przesyłają sprawozdanie końcowe z realizacji Programu oraz sprawozdanie finansowe (§15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych).

W celu uzupełnienia i wygenerowania sprawozdania końcowego z realizacji programu dla organu prowadzącego szkołę należy wejść poprzez przeglądarkę chrome na stronę:

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/nprc_formularz_sprawozdanie_szk

Wygenerowane sprawozdanie należy wydrukować oraz przesłać elektronicznie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za pomocą przycisku E-mail.

Wydrukowane, podpisane i opieczętowane sprawozdanie należy wysłać również drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego powinno zostać sporządzone przez organ prowadzący na formularzu, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w terminie do 15 stycznia 2021 roku. Do sprawozdania należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów księgowych, potwierdzających dokonanie zakupów w ramach Programu.

W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt:

– w sprawach merytorycznych prosimy o kontakt na adres mailowy: deckhardt@ko.rzeszow.pl.

– w sprawach związanych ze sprawozdaniem finansowym prosimy o kontakt na adres mailowy: mdrzal@ko.rzeszow.pl.

– w razie pojawienia się problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl.

Załącznik nr 1 Wzór sprawozdania finansowego

 

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter