16 listopada 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie z realizacji

Rzeszów, 2018-11-16

WiJ .531.1.34.2018

Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły
w województwie podkarpackim
 

 

Dotyczy sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku budżetowym 2018 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące do 20 listopada 2017).

W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, uprzejmie informuję, że zgodnie z §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, pragnę przypomnieć o obowiązku przedłożenia przez organy prowadzące szkoły sprawozdania z realizacji programu do dnia 15 stycznia 2019 r., obejmującego sprawozdanie końcowe z realizacji Programu oraz sprawozdanie finansowe.

W celu uzupełnienia sprawozdania końcowego z realizacji programu dla organu prowadzącego:

 – szkołę – należy zalogować się na stronie http://ko.rzeszow.pl/app/jednostka/logowanie/ankieta23
 – bibliotekę pedagogiczną – należy zalogować się na stronie http://ko.rzeszow.pl/app/jednostka/logowanie/ankieta24

Loginy i hasła pozostają bez zmian.

Uzupełnione dane należy zapisać i elektronicznie wysłać a następnie wydrukować. Podpisane i opieczętowane sprawozdanie należy wysłać również drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Sprawozdanie organu prowadzącego z wykorzystania wsparcia finansowego powinno zostać sporządzone przez organ prowadzący na formularzu, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy w terminie do 15 stycznia 2019 roku.
Do sprawozdania należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów księgowych, potwierdzających dokonanie zakupów w ramach Programu.

W razie pojawienia się problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl.
W celach merytorycznych prosimy o kontakt mailowy: deckhardt@ko.rzeszow.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter