6 marca 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

Rzeszów, 2018-03-05

WiJ.531.1.7.2018

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych
w województwie podkarpackim

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie podkarpackim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 3 126 580,00 zł. 

W dniach  22-23.02 2018 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne
o dofinansowanie zakupu książek. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wniosku,
o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U.2016.1667).
W 2018 roku województwo podkarpackie z rezerwy celowej poz. 37, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 2 619 234,00 zł.

Jednocześnie przypominam, że do dnia 31 października 2018 r. dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych, które nie korzystały ze wsparcia finansowego
w ramach Programu, mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2019.

 

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe