22 stycznia 2021

Obowiązek rozliczenia dotacji udzielonej JST

Rzeszów, 2021-01-20

ZBF.3122.11.9.2020

 

Starostwa Powiatowe,
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

            Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 2425), sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Wersję papierową sprawozdania należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zaś wersję elektroniczną prosimy przekazać na adres: abaran@ko.rzeszow.pl.

Jednocześnie Kuratorium prosi o sporządzenie informacji dodatkowej dotyczącej wykorzystania dotacji i przedłożenie ww. terminie.

Załączniki

Informacja roczna 2020 rozdziały - plik *.xls
Data: 2021-01-22, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter