7 stycznia 2019

Załącznik Nr 2 – ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki po 1.01.2019 r.