27 października 2017

“Nauczyciel wychowujący do wartości” – wyniki Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.5563.9.114.2017                                                                                 Rzeszów, 2017-10- 27

 

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 „Nauczyciel wychowujący do wartości” – 2016/2017 r.

 1. W dniach 1 – 11 września 2017 r. Kapituła Konkursu „Nauczyciel wychowujący do wartości”  dokonała oceny formalnej i merytorycznej  27 wniosków organów prowadzących, dyrektorów szkół i placówek o przyznanie tytułu oraz specjalnej nagrody Kuratora Oświaty.
 2. Kapituła dokonała oceny wniosków uwzględniając kryteria określone w § 4 i 5 Regulaminu
 3. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej odrzuconych zostało 3 wnioski, które posiadały braki formalne:- – ocena pracy kandydata dokonana w okresie dłuższym niż ostatnie pięć lat;
  – brak daty dokonania ostatniej oceny pracy kandydata.
 4. Do oceny merytorycznej skierowanych zostało 24 wnioski. Wśród nich 4 wnioski odrzucono ze względu na niespełnienie co najmniej 8 z podanych w Regulaminie kryteriów.
 5. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków, w oparciu o przyjętą skalę ocen, Kapituła Konkursu sporządziła dla Podkarpackiego Kuratora Oświaty listę rankingową zgodnie z liczbą zdobytych punktów.
 6. Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty tytuł „Nauczyciel wychowujący do wartości” oraz specjalną nagrodę zdobyli:

Kategoria: przedszkole
Barbara Anna Brak  z Przedszkola Nr 3 w Stalowej Woli 

Kategoria: szkoła podstawowa
Małgorzata Kowal ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wólce Podleśnej

Kategoria: gimnazjum
Monika Beata Bodnar z Publicznego Gimnazjum w Birczy

Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna
Elżbieta Krystyna Ciemięga z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaczowie

oraz

Robert Stanisław Niemiec z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle

 1. Wśród nominowanych do tytułu „Nauczyciel wychowujący do wartości” znaleźli się:

 

 1. Maria Irena Zubrzycka z Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli
 2. Otylia Drewniak z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie
 3. Beata Barwińska ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jadachach
 4. Dorota Barbara Zembroń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
 5. Magdalena Dranka-Sowa z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum    Ogólnokształcącego w Przemyślu
 6. Renata Ewa Bomba z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
 7. Bożena Teresa Kędzierska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
 8. Alicja Karbowniczyn z Publicznego Gimnazjum w Birczy
 9. Danuta Wróbel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
 10. Bogumiła Maria Dec-Rejman z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
 11. Lesław Franciszek Malicki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
 12. Marzena Zięba z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
 13. Jadwiga Monika Stala-Dudek z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu
 14. Bogumiła Starzyk z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu
 15. Ewa Dudek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie

Certyfikaty potwierdzające zdobycie tytułu „Nauczyciela wychowującego do wartości” wraz z nagrodami Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz dyplomy dla nominowanych do ww. tytułu zostały wręczone podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”, która odbyła się 26 października 2017 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie.