10 stycznia 2022

Uzupełnienie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Rzeszów, 2022-01-10

ERA.5862.2.2022.JM

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli
województwa podkarpackiego

 

Z dniem 20 czerwca 2021 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończyło swoją kadencję.

W związku z powyższym, Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatową.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. na adres:

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Kształcenia Ogólnego
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 14.

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter