22 marca 2023

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w 2023 roku

Rzeszów, 2023-03-22

ERA.531.1.4.2023.LW

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące placówki wychowania przedszkolnego,
szkoły i biblioteki pedagogiczne 

Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego,
szkół i bibliotek pedagogicznych
w województwie podkarpackim

Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2023 r.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując placówki wychowania przedszkolnego i szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa podkarpackiego w roku 2023 wynosi: 2 331 050 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały organy prowadzące  dla 469 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na łączną kwotę 2 330 668 .

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół, które otrzymały wsparcie finansowe.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter