26 marca 2024

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w 2024 roku

ERA.531.3.2024.AC

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące placówki wychowania przedszkolnego,
szkoły i biblioteki pedagogiczne 

Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego,
szkół
 i bibliotek pedagogicznych
w województwie podkarpackim

Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków na 2024 r.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa podkarpackiego w roku 2024 wynosi: 2 088 097 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały organy prowadzące  dla 452 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 2 087 220 zł.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter