8 kwietnia 2017

Informacja z MEN dotycząca realizacji ramowych planów nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością

Obecnie w resorcie edukacji trwają ostatnie prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich klasach ww. szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających regulacje zawarte w przepisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej.

Dyrektorzy szkół i placówek w arkuszach organizacyjnych powinni uwzględniać ramowe plany nauczania dla tej grupy uczniów  na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter