23 sierpnia 2021

Podręczniki dla niepełnosprawnych – przedłożenie danych ostatecznych na rok szkolny 2021/2022

Rzeszów, 2021-08-20

ZBF.3122.29.5.2021

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z przyjętym harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie danych ostatecznych dotyczących występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022.

 

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r. w formie papierowej lub poprzez platformę e-puap (z podpisem elektronicznym). Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

Zał.1

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter