15 lipca 2020

Pracownicy młodociani – potrzeby na lata 2021-2024 – PILNE

Rzeszów, 15 lipca 2020 r.

ZBF.3145.22.2020

 

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2020 roku, znak: DSKKZ-WKPE.4212.130.2020.AP zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w podziale na lata 2021 – 2024 według załączonego wzoru.

Z uwagi na bardzo krótki termin przygotowania informacji zbiorczej, wypełnione  tabele proszę przesłać na adres e-mail: abaran@ko.rzeszow.pl w terminie do dnia 17 lipca br., a następnie potwierdzić w formie tradycyjnej (lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym).

Jednocześnie informuję, że należy przekazać również informację negatywną (brak potrzeb).

Załączniki

Pracownicy młodociani - potrzeby na lata 2021-2024
Data: 2020-07-15, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter