5 czerwca 2018

Prognozy wysokości środków FP z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2018-06-05

ZBF.3145.17.2018.MD

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z 04 czerwca 2018 roku, znak: DSKKZ-WKPE.4212.10.2018.DM, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym prognozy wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019-2022, zgodnie z art.109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)

Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59).

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w latach 2019-2022, według wzoru zamieszczonego w załączonej tabeli nr 1.

W prognozie proszę uwzględnić fakt, że w roku szkolnym 2019/2020 do szkoły branżowej I stopnia będą przyjmowani zarówno absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej jak również absolwenci dotychczasowego gimnazjum (tzw. podwójny rocznik).

Proszę również o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2019 wg wzoru załączonej tabeli nr 2.

Uprzejmie proszę o przekazanie danych do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2018 roku do godz. 14:00.

Dane proszę przekazać zarówno w formie elektronicznej na adres dmachaj@ko.rzeszow.pl jak i tradycyjnej.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch

Załącznik – wzór odpowiedzi tabela 1 i 2 – plik MS Word >>