5 lipca 2022

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej do 31.08.2023 r.

Rzeszów 2022-07-05

ERA.544.27.2022.LW

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,
powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej do 31.08.2023 r. 

Podstawa prawna:
Art. 58 a  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) wprowadzony ustawą zmieniającą z 8.06.2022 r.  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383)             

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie:

I. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki 

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem i wypełniona tabela (1 lub 2) dotyczącą potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2021 r. tj. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1449 z późn. zm.)
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki (jeśli funkcjonuje) w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii.
  4. Adres do korespondencji kandydata na dyrektora celem przesłania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

II. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora i przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki (jeśli funkcjonuje) w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków, treść opinii.
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii.
  4. Adres do korespondencji kandydata na p.o. dyrektora celem przesłania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Tabela Nr 1- 2022 r.
Data: 2022-07-05, rozmiar: 19 KB
Tabela Nr 2-2022 r.
Data: 2022-07-05, rozmiar: 18 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter