9 sierpnia 2021

Przypomnienie o możliwości pomocy dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych

KURATORIUM OŚWIATY
     W RZESZOWIE

Rzeszów, 2021-08-09

ZBF.3122.34.1.2021

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina o możliwości pomocy dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych, w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

   Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w Uchwale Nr 50/2019 Rady Ministrów z 6 czerwca 2019 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach  2019-2021 (Dz. U. z 2019, poz. 1075)

   Jednocześnie informuję, że w związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 lipca 2021 roku, znak: DWEW-WWR.4015.22.2021.KK, ostateczny termin przekazania danych do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie to 16 września 2021 r.  (decyduje data wpływu do Kuratorium).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

    PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Załączniki

Potrzeby na pomoc w związku z żywiołami
Data: 2021-08-09, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter