23 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne

Rzeszów, 2019-12-23

 

ZBF.3122.5.12.2019

 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji udzielonych w 2019 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przedłożyć do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji, zgodnie z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

W pola zaznaczone na druku kolorem wprowadzono formuły – wypełnią się automatycznie.

Załączniki

Rozliczenie roczne pomocy materialnej
Data: 2019-12-23, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter