11 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

      Rzeszów 2023-12-11

ZBF.3122.22.8.2023.MD

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z zbliżającym się terminem rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2023 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dodatkowej do rozliczenia, dotyczącej wykorzystania 1% na obsługę zadania. Jednocześnie informujemy, że kwoty tej nie należy ujmować w rozliczeniu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rozliczenia wykorzystania dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Zwrotu należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

  wz. PODKARPACKIEGO
   KURATORA OŚWIATY

  Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

 

Załączniki

20230412_Załącznik_6 (szkoła)
Data: 2023-12-11, rozmiar: 16 KB
20230412_Załącznik_7 (szkoła)
Data: 2023-12-11, rozmiar: 18 KB
20230412_Załącznik_8 (JST)
Data: 2023-12-11, rozmiar: 244 KB
20230412_Załącznik_9 (JST)
Data: 2023-12-11, rozmiar: 245 KB
Rozliczenie 1%
Data: 2023-12-11, rozmiar: 42 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter