19 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji podręcznikowej – informacja o sposobie wykorzystania 1%

Rzeszów 2022-12-19

ZBF.3122.4.9.2022.MD                                                          

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie 

           

W związku z zapytaniem otrzymanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dołączenie do informacji dodatkowej do rozliczenia, informacji o sposobie wykorzystania 1% kwoty dotacji celowej, przeznaczonego na obsługę dotacji.

Nowy formularz do rozliczenia 1% znajduje się w załączniku. Po wypełnieniu, należy przekazać go do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie razem z rozliczeniem w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Ewentualnych zwrotów należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

wz. PODKARPACKIEGO
  KURATORA OŚWIATY 

  Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

                                                                                      

Załączniki

informacja dodatkowa (1%)
Data: 2022-12-19, rozmiar: 12 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter