1 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji podręcznikowej – sporządzenie informacji dodatkowej

Rzeszów 2022-11-30

ZBF.3122.4.8.2022.MD

                                                          

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

           

W związku z zbliżającym się terminem rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dodatkowej do rozliczenia, dotyczącej wykorzystania 1% na obsługę zadania. Jednocześnie informujemy, że kwoty tej nie należy ujmować w rozliczeniu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rozliczenia wykorzystania dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Zwrotu należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch                                                                                                             

Załączniki

Informacja dodatkowa
Data: 2022-12-01, rozmiar: 12 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter