19 grudnia 2018

Rozliczenie dotacji udzielonych w 2018 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Rzeszów, 2018-12-19

ZBF.3122.6.10.2018

 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji udzielonych w 2018 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przedłożyć do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2019 roku.

Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji, zgodnie z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie wyjaśniam, że ze względu na to, że jeden uczeń może korzystać z kilku form pomocy, w kolumnach dotyczących liczby świadczeniobiorców wiersz 1 nie stanowi sumy kolumny, ale należy wpisać liczbę osób korzystających z pomocy (wg nazwisk).

Ponadto proszę o sporządzenie sprawozdania zgodnie z ewidencją księgową (w groszach).

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

W pola zaznaczone na druku kolorem wprowadzono formuły – wypełnią się automatycznie.

 

Załączniki:

Informacja dodatkowa dot. realizacji stypendiów w 2018 roku

Rozliczenie roczne pomocy materialnej 2018

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter