14 grudnia 2021

Rozliczenie dotacji udzielonych w 2021 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Rzeszów, 2021-12-14

ZBF.3122.4.13.2021

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji udzielonych w 2021 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przedłożyć do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2021 roku.

Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

W pola zaznaczone na druku kolorem wprowadzono formuły – wypełnią się automatycznie.

    Podkarpacki
 Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Rozliczenie roczne pomocy materialnej 2021
Data: 2021-12-14, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter