24 września 2021

Składanie wniosków dotyczących zmian w klasyfikacji budżetowej dotacji na wychowanie przedszkolne

Rzeszów, 2021-09-24

ZBF.3122.2.9.2021

Starostwa powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina o możliwości złożenia wniosku o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych jst w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku. Wniosek można składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2021 roku (decyduje data wpływa do Kuratorium).

   Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt w sprawie ustalenia wysokości ewentualnego zwrotu otrzymanych środków w ramach rozdziału, w którym będzie wnioskowane zmniejszenie planu (tel. 17-867-11-47)

   Jednocześnie wyjaśniamy, że kwota ogółem dotacji nie może ulec zmianie.

   PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter