28 listopada 2019

Sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019.

Rzeszów, 2019-11-28

WiJ.531.3.170.2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącym wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019.267) oraz zapisami umowy zawartej w tej sprawie:

  1. Wykorzystanie przez Organ Prowadzący środków finansowych musi być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.        
  2. Sprawozdanie finansowe z wykorzystania przez Organ Prowadzący wsparcia finansowego powinno zostać sporządzone przez Organ Prowadzący w terminie do 15 stycznia 2020 roku.
  3. Szkoły objęte wsparciem finansowym w roku 2019 składają swoim organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 28 lutego 2020 roku.
  4. Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego w 2019 r., składają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie, działającemu w imieniu Wojewody Podkarpackiego, zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2020 r.

Sprawozdania należy w nieprzekraczalnym terminie dostarczyć na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu:   

Posiłek w szkole i w domu – sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu

Sprawozdanie szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter