23 lutego 2021

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Rzeszów 2021-02-22

 

ERA.544.5.2021                                                            

 

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej  w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 242).

I. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie § 11ha. 1. pkt 1 :

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem i wypełniona tabela (1 lub 2) dotyczącą potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.)
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska lub powierzenia pełnienia obowiązków (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii.
  4. Adres do korespondencji kandydata na dyrektora celem przesłania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

II. Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora i powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na podstawie § 11ha. 1. pkt 2 i 3 :

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska lub powierzenia pełnienia obowiązków (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii.
  4. Adres do korespondencji kandydata na dyrektora celem przesłania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter