12 października 2023

WAŻNE! Formularz zbiorczy dla Gmin w sprawie dożywiania uczniów w szkole podstawowej

Szanowni Państwo
Wójtowie, Prezydenci Miast,

w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy funkcjonowania założeń określonych w przepisie *art. 106a ustawy Prawo Oświatowe, który wszedł w życie z dniem 1 września 2023 r. proszę o przekazanie właściwych informacji za pośrednictwem systemu RSIO w terminie do 12 października 2023 r.

Link do formularza:
https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/184

* Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter