7 kwietnia 2020

PILNE!!! Wychowanie przedszkolne – podział dotacji na 2020 r. na rozdziały

Rzeszów, 2020-04-07

ZBF.3122.22.1.2020

 

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

 

            W związku z koniecznością uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 – Przedszkola

80105 – Przedszkola specjalne

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do dnia  14 kwietnia 2020 roku (data wpływu do Kuratorium).

Wydruk powinien zawierać jedynie dane dotyczące Państwa JST oraz właściwe podpisy osób upoważnionych do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego waz z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić informacji nt. przedłożonych danych.

Jednocześnie, ze względu na krótki termin przekazania informacji, informuję, że wstępnie można dane przekazać na adres e-mail: abaran@ko.rzeszow.pl, a następnie wysłać pismo drogą tradycyjną, po wcześniejszym sprawdzeniu, czy dane wysłane pocztą elektroniczną są takie same jak na wydruku.

Informacje wysłane e-PUAP nie wymagają późniejszego potwierdzenia w drodze tradycyjnej, pod warunkiem, że zostały potwierdzone podpisem kwalifikowanym.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: DE-WB.3513.2.19.2020.AWŁ, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że w związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową w roku 2020, zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji, o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym kwota została obniżona z 1.437,00 zł do 1.434,58 zł, tj. o 2,42 zł, czyli o 0,17%.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter