16 sierpnia 2019

“Wyprawka szkolna” – zbieranie danych ostatecznych

Rzeszów, 2019-08-16

ZBF.3122.26.3.2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z harmonogramem realizacji w 2019 roku Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych ostatecznych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

Dane szacunkowe, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

Załączniki

Tabela potrzeb 2019 - Gminy
Data: 2019-08-16, rozmiar: 39 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter