10 marca 2020

Zalecenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
           ul. Grunwaldzka 15
             35-959 Rzeszów

WIJ. 966.12.2020

Rzeszów, 2020-03-10

Państwo Dyrektorzy
wszystkich szkół i placówek
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie
oraz inne organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki
w województwie podkarpackim

 W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z polecenia Wojewody Podkarpackiego 

zalecam:

  1. odwołanie tych przedsięwzięć (niebędących zajęciami dydaktyczno- wychowawczymi) organizowanych przez szkoły i placówki, bądź dla nich organizowanych, wymagających przemieszczania się uczniów i pracowników poza siedzibę danej szkoły/ placówki oraz aktywności międzynarodowej.
  1. wzmożenie nadzoru w celu zabezpieczenia odpowiednich warunków sanitarnych umożliwiających utrzymanie higieny osobistej uczniom, nauczycielom, innym pracownikom oraz profilaktyki z tym związanej.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych umożliwiających uczniom utrzymanie higieny osobistej jest obowiązkiem dyrektora szkoły przy odpowiedzialności organu prowadzącego szkołę/placówkę za realizację obowiązków nałożonych na niego mocą  art. 10 ust. 1 ustawy z 2016 r. Prawo oświatowe.

 Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter