24 września 2020

Zapewnienie miejsc w przedszkolach w 2020 roku

Rzeszów, 2020-09-24

ZBF.3122.11.5.2020

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

              Na podstawie §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425), Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, do dnia 15 października 2020 roku informacji  zawierającej liczbę dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września 2020 r.

                W przypadku zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom prosimy również o informację w formie pisemnej.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter