19 maja 2021

Zapotrzebowanie na miejsca na koloniach dla dzieci z rodzin najuboższych

Rzeszów, 2021-05-19

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

ZBF.3122.15.6.2021

                                                                                

Miejskie, Miejsko-Gminne i Gminne
Ośrodki Pomocy Społecznej
w województwie

Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zamierza wzorem lat ubiegłych, przystąpić do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Pobyt na kolonii jest wolny od wszelkich opłat zarówno ze strony rodziców (opiekunów) dzieci jak i ze strony gminy dokonującej naboru. Na własny koszt dzieci dojeżdżają jedynie do wyznaczonego przez organizatora miejsca zbiórki.

W 2021 roku wszystkie placówki wypoczynku zostaną zorganizowane na terenie województwa podkarpackiego. Szczegółowe informacje o miejscu wypoczynku, terminie, liczbie ostatecznie przyznanych miejsc oraz organizatorze zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury związanej z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert, który planowany jest na 4 czerwca 2021 r. Prosimy również o pisemne poinformowanie o braku chętnych do udziału w wypoczynku.

W celu zapewnienia wypoczynku jak największej liczbie dzieci i młodzieży, oraz pełnego wykorzystania posiadanych na ten cel środków, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o podanie liczby dzieci i młodzieży (w wieku od 7 do 18 lat), którzy chcieliby skorzystać z tej formy wypoczynku. Informację tą prosimy przekazać do Kuratorium w terminie do 4 czerwca 2021 roku. Prosimy również o pisemne poinformowanie o braku chętnych do udziału w wypoczynku.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
(-)
Małgorzata Rauch

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter